Nabídka stáží

Laser nanostructuring for medical applications

State-of-the-art multi-beam and beam-shaping techniques will be utilized for the development of functional surface micro and nanostructures. These structures will be evaluated with respect to anti-bacterial or anti-microbial properties and cell growth. The candidate will learn the basics of laser technology, learn general information about other technologies. The student will work on literature research and…

Celý popis

Advanced glass processing and functionalization

Advanced microscopic and diffraction or interference optical systems will be used for micro-drilling and cutting of glass and similar materials. In addition, functional micro and nanostructures will be developed for anti-reflection, superhydrophobic or oleophobic properties. Optical, SEM, and AFM analysis will be performed for the determination of optimal processing window and analysis of surface topography.…

Celý popis

Complex shape micromachining

Advanced micromachining strategies for processing in 3, 4 and 5 axis combined with galvanometric scanners. The candidate will learn the basics of laser technology, learn general information about other technologies. The student will work on literature research and laboratory experiments. They will get acquainted with diagnostic devices. Počet volných míst pro téma / Number of…

Celý popis

Influence of laser beam size and wavelength in the determination of LIDT

The laser-induced damage resistance of large optical components remains an important limitation for the maintenance costs, reliability, and further development of high-energy laser systems. Traditionally, the laser-induced damage thresholds (LIDT) are performed on small samples and using small laser beam sizes (usually limited by the laser output), but these test results tend to be quite…

Celý popis

Diagnostika reaktivního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy při depozici vrstev s antivirovým efektem

V rámci vypsané stáže, se student zapojí do výzkumu plazmatických depozic krystalických CuFeO2 vrstev s antivirovým efektem. Pro depozice CuFeO2 vrstev je použita metoda reaktivního pulzního magnetronového naprašování s přídavným vysokofrekvenčním induktivně vázaným plazmatem pracující v rezonanci elektronové cyklotronové vlny.  Klíčovým úkolem bude provádět diagnostiku reaktivního depozičního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy (RF sonda) přímo při depozici tenké vrstvy.…

Celý popis

Pohled do srdce afinitních biosenzorů aneb vývoj biočipů na míru

Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků, se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel, klinické diagnostiky a bezpečnosti potravin. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Seznámí se…

Celý popis