Novinky

Summer Party Centra Radius aneb oslava léta a vědy

Ve čtvrtek 13. června proběhla v prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR první Summer Party centra Radius. Tato akce, určená pro stážistky a stážisty spolu s jejich školitelkami a školiteli, byla kombinací barbeque, cenného networkingu a inspirativní přednášky o aktuálních novinkách ve vesmíru. První část večera byla věnována barbeque. Tento neformální a přátelský prostor umožnil studentkám…

Celý popis

Chemik ve světě fyziky

Benjamin je studentem vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ale přesto se mu podařilo úspěšně absolvovat stáž na FZU v týmu špičkových fyziků. Jeho ambice zpočátku směřovaly jiným směrem, ale díky své zkušenosti na FZU se rozhodl zůstat a dnes je plnohodnotným členem týmu. Čím se zabývá tvá stáž na Fyzikálním ústavu? Mojí hlavní náplní práce…

Celý popis

Lenka o vývoji biočipů: Zkušenosti ze stáže na Fyzikálním ústavu AV ČR

Lenka Slavíčková, studentka molekulární a buněčné biologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, nedávno absolvovala stáž na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Během této stáže se podílela na pokročilém výzkumu biočipů, které mohou výrazně ovlivnit diagnostiku a léčbu nemocí. V rozhovoru Lenka sdílí své zkušenosti a poznatky z této stáže a hovoří o výzvách, kterým musela…

Celý popis

Prozkoumej laboratoře v Českých Budějovicích!

RNDr. Ján Štěrba, Ph.D., je zkušeným školitelem stáží na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Momentálně pod jeho vedením pracuje studentka Petra Kozojedová, která v předchozím rozhovoru sdílela své bohaté zkušenosti s touto stáží. V tomto novém rozhovoru se Ján Štěrba zmiňuje o spektru možností, které Jihočeská univerzita poskytuje, ať už se jedná o moderní vybavení laboratoří…

Celý popis

Petra na cestě k doktorátu: Stáž na Jihočeské univerzitě rozšiřuje obzory

Petra Kozojedová za několik měsíců nastupuje na doktorské studium, aby svůj volný čas investovala smysluplně, přihlásila se na stáž na Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Pod vedením školitele RNDr. Jána Štěrby Ph.D. pracuje na projektu, který se zabývá diferenciací primárních buněk v osteoblastu. Díky stáži má možnost nahlédnout do fungovaní laboratoře a získat další praxi nezbytnou…

Celý popis

Dubnové kariérní veletrhy aneb kde jste nás mohli potkat

V dubnu jsme se zúčastnili dvou významných kariérních akcí, které nám přinesly další zájemce o nabízené stáže, a to z řad Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Na události „Ulov mě na Jaderce“, konané 4. dubna, jsme oslovili mnoho nadějných talentů. Velký zájem studentů o naše stáže byl pro nás…

Celý popis

Rozhovor se školitelkou stáží – Ing. Belháčová Lenka Ph.D.

Lenka Belháčová, z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, otevírá dveřena stáž i mezinárodním studentkám a studentům! Spolupráce mezi CentremRadius a EPPAS přinesla do jejího týmu stážistku Naiaru FernandézMorales, která zde sbírá cenné zahraniční zkušenosti pro svoji budoucíkariéru. Pusť si rozhovor a podívej se, co obnáší práce u LenkyBelháčové v laboratoři, mimo jiné se dozvíš také…

Celý popis

Ze stáže na doktorát – Martin

Martin Csiba absolvoval stáž v Laboratoři funkčních biorozhraní na Sekci optiky Fyzikálního ústavu AV ČR. Stáž mu pomohla si ujasnit, jak by chtěl pokračovat ve své kariérní dráze, a proto teď pokračuje ve stejné laboratoři Ph.D. studiem. „Měl jsem trochu obavy, kvůli tomu, že se budu stěhovat do Prahy a že půjdu vlastně do něčeho…

Celý popis

Ze stáže na doktorát – Alicia

Alicia Calé studuje Ph.D. v Laboratoři biofyziky na Fyzikálním ústavu AV ČR pod vedením Olega Lunova.  Stáž v rámci programu Erasmus + jí tuto studijní možnost otevřela, a tak může pokračovat v práci na FZU, která ji baví. Jaký doktorský program studuješ a proč sis ho vybrala? Téma mého doktorského studia je Mechanická regulace metabolismu rakovinných…

Celý popis

Stáž mi umožnila nahlédnout do nového oboru

Studentka brněnské Masarykovy univerzity Markéta Nečasová se stala na tři měsíce součástí týmu laboratoře biofyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. Na stáži Markétu příjemně překvapilo především podporující prostředí. „Tým mě po celou dobu stáže podporoval, oproti mým dřívějším zkušenostem je na Fyzikálním ústavu velmi vstřícné a podporující prostředí, což se mi líbí. Kdykoli jsem něco nevěděla,…

Celý popis