Materiálové inženýrství 

= Optimalizace procesů 3D tisku s využitím datové analýzy

Studenti, kteří se účastní této stáže, budou mít možnost aktivně přispět k vývoji nových metod analýzy a optimalizace procesů 3D tisku kovových materiálů. Jejich úkolem bude zkoumat komplexní vztah mezi různými faktory ovlivňujícími proces tisku a koncovými vlastnostmi tištěných součástí. Cílem je navrhnout inovativní a efektivní přístupy k optimalizaci těchto procesů, které povedou ke zvýšení kvality a využitelnosti tištěných komponent.

Garant: Ing. Veronika Mazáčová

Jazyk stáže: čeština

Pracoviště Na Slovance


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: