Garant: Ing. Veronika Mazáčová

Bridging the Gap: Integrace experimentů a strojového učení v materiálovém inženýrství

Predikce vlastností materiálů pomocí modelů strojového učení.Experimentální studie kovových materiálů spojené se strojovým učením a algoritmickým modelováním umožní účastníkům stáže vytvářet predikční modely mechanických vlastností materiálů z reálných dat a navrhovat strategie pro jejich praktické využití. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Materiálové inženýrství 

= Optimalizace procesů 3D tisku s využitím datové analýzy Studenti, kteří se účastní této stáže, budou mít možnost aktivně přispět k vývoji nových metod analýzy a optimalizace procesů 3D tisku kovových materiálů. Jejich úkolem bude zkoumat komplexní vztah mezi různými faktory ovlivňujícími proces tisku a koncovými vlastnostmi tištěných součástí. Cílem je navrhnout inovativní a efektivní…

Celý popis

Vizuální synergie: Propojení experimentální práce a vizualizace pro hlubší porozumění získaným datům

Interaktivní vizualizace experimentálních výsledků Stáž kombinuje experimentální práci se sběrem dat, programováním k jejich vizualizaci a tvorbou interaktivních webových aplikací pro prezentaci výsledků. Účastníci získají dovednosti v oblasti práce s daty, programování a komunikace vědeckých poznatků. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště Na Slovance

Celý popis

Do hlubin materiálů: Studium mikrostruktury v kovovém 3D tisku 

Experimentální analýza mikrostruktury tištěných kovových materiálů. Tato stáž poskytuje studentům možnost zaměřit se na experimentální analýzu mikrostruktury tištěných kovových materiálů pomocí různých technik mikroskopie a obrazové analýzy. Cílem je porozumění vztahu mezi procesními parametry tisku a výslednou mikrostrukturou materiálu. Garant: Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště Na Slovance

Celý popis