Bridging the Gap: Integrace experimentů a strojového učení v materiálovém inženýrství

Predikce vlastností materiálů pomocí modelů strojového učení.
Experimentální studie kovových materiálů spojené se strojovým učením a algoritmickým modelováním umožní účastníkům stáže vytvářet predikční modely mechanických vlastností materiálů z reálných dat a navrhovat strategie pro jejich praktické využití.

Garant: Ing. Veronika Mazáčová

Jazyk stáže: čeština

Pracoviště: Na Slovance


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: