Využití vektorových databází pro podobnostní vyhledávání

V souvislosti s rozvojem využívání vektorových reprezentací entit zejména v souvislosti se zpracování dat pomocí (hlubokých) neuronových sítí, roste i význam vektorových databází (např. Chroma DB, Qdrant.tech, …). V rámci stáže bude probíhat implementace podobnostního vyhledávání v dané doméně dle dohody s uchazečem. Zadání může být rozšířeno o multimodální přístupy či další use-cases.

Garant: Mgr. Martin Víta, Ph.D.

Jazyk stáže: čeština

Pracoviště: Na Slovance


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: