Lokalita: Praha

Unlocking the Potential of 2D Materials

Are you fascinated by the potential of emerging 2D materials and their diverse applications across various fields? Join us in exploring the extraordinary features of these materials and unlocking their full potential! At our lab, we focus on the tuning of the properties of 2D materials to optimize their performance for specific applications. One of…

Celý popis

Konstrukce předehřevu tiskové platformy do 3D tiskárny na kov

Cílem stáže bude navrhnout konstrukční řešení a řízení předehřevu tiskové platformy v 3D tiskárně na kovové materiály (SLM). Během stáže získá student přehled v používaných materiálech a bude realizovat výběr vhodných materiálů v souvislosti s ostatními komponenty zařízení, výsledkem bude vytvoření modelu řešení s následným otestováním v provozu. Garant: Ing. Václav Vrzal Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Využití vektorových databází pro podobnostní vyhledávání

V souvislosti s rozvojem využívání vektorových reprezentací entit zejména v souvislosti se zpracování dat pomocí (hlubokých) neuronových sítí, roste i význam vektorových databází (např. Chroma DB, Qdrant.tech, …). V rámci stáže bude probíhat implementace podobnostního vyhledávání v dané doméně dle dohody s uchazečem. Zadání může být rozšířeno o multimodální přístupy či další use-cases. Garant: Mgr. Martin…

Celý popis

Bridging the Gap: Integrace experimentů a strojového učení v materiálovém inženýrství

Predikce vlastností materiálů pomocí modelů strojového učení.Experimentální studie kovových materiálů spojené se strojovým učením a algoritmickým modelováním umožní účastníkům stáže vytvářet predikční modely mechanických vlastností materiálů z reálných dat a navrhovat strategie pro jejich praktické využití. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Materiálové inženýrství 

= Optimalizace procesů 3D tisku s využitím datové analýzy Studenti, kteří se účastní této stáže, budou mít možnost aktivně přispět k vývoji nových metod analýzy a optimalizace procesů 3D tisku kovových materiálů. Jejich úkolem bude zkoumat komplexní vztah mezi různými faktory ovlivňujícími proces tisku a koncovými vlastnostmi tištěných součástí. Cílem je navrhnout inovativní a efektivní…

Celý popis

Vizuální synergie: Propojení experimentální práce a vizualizace pro hlubší porozumění získaným datům

Interaktivní vizualizace experimentálních výsledků Stáž kombinuje experimentální práci se sběrem dat, programováním k jejich vizualizaci a tvorbou interaktivních webových aplikací pro prezentaci výsledků. Účastníci získají dovednosti v oblasti práce s daty, programování a komunikace vědeckých poznatků. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště Na Slovance

Celý popis

Do hlubin materiálů: Studium mikrostruktury v kovovém 3D tisku 

Experimentální analýza mikrostruktury tištěných kovových materiálů. Tato stáž poskytuje studentům možnost zaměřit se na experimentální analýzu mikrostruktury tištěných kovových materiálů pomocí různých technik mikroskopie a obrazové analýzy. Cílem je porozumění vztahu mezi procesními parametry tisku a výslednou mikrostrukturou materiálu. Garant: Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště Na Slovance

Celý popis

Junior transferář/ka technologií

Na této pozici se budete podílet na identifikaci komerčního potenciálu a komerčních analýzách průlomových technologií, na tržních analýzách těchto technologií, oceňování duševního vlastnictví, aplikaci AI atd. 

Celý popis

Funkční nanovrstvy pro reálný svět

Student se během své stáže seznámí s postupy přípravy, charakterizace a aplikace funkčních nanovrstev s tzv. antifoulingovými vlastnostmi, které mohou mít široké uplatnění pro reálný svět. Naučí se např. i metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance…

Celý popis

Aplikace molekulární dynamiky v materiálovém výzkumu

Molekulární dynamika (MD) je počítačová simulační metoda, která popisuje pohyb atomů a molekul. Nejčastěji se trajektorie atomů a molekul určují numerickým řešením Newtonových pohybových rovnic pro systém interagujících částic, kdy síly mezi částicemi a jejich potenciální energie se často počítají pomocí meziatomových potenciálů nebo molekulárně mechanických silových polí. Metoda se používá především v chemii, fyzice, nauce…

Celý popis