Funkční nanovrstvy pro reálný svět

Student se během své stáže seznámí s postupy přípravy, charakterizace a aplikace funkčních nanovrstev s tzv. antifoulingovými vlastnostmi, které mohou mít široké uplatnění pro reálný svět. Naučí se např. i metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance – SPR, spektroskopická elipsometrie), nebo pomocí metody quartz crystal microbalance – QCM. Na vlastní kůži si vyzkouší syntézu polymerních vrstev i syntézu polymerů v roztoku. Student tak získá ucelený pohled na moderní postupy přípravy a využití funkčních nanovrstev v reálných prostředích, a jedinečný vhled do multidisciplinárního výzkumu vedeného mezinárodním týmem.

Pro stáž nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti, klíčový je zájem a touha se vzdělávat.


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: