Vizuální synergie: Propojení experimentální práce a vizualizace pro hlubší porozumění získaným datům

Interaktivní vizualizace experimentálních výsledků

Stáž kombinuje experimentální práci se sběrem dat, programováním k jejich vizualizaci a tvorbou interaktivních webových aplikací pro prezentaci výsledků. Účastníci získají dovednosti v oblasti práce s daty, programování a komunikace vědeckých poznatků.

Garant: Ing. Veronika Mazáčová

Jazyk stáže: čeština

Pracoviště Na Slovance


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: