Homepage

Radius Centre

Within reach of knowledge

"I would recommend participating in the internship to anyone who wants to gain new experience in the field of scientific research within a team of pleasant and friendly people."

Miriam Intern at the Laboratory of Biophysics

"The internship allowed me to gain insight into the functioning of the largest institute of the Academy of Sciences and to familiarize myself with its specifics. I met numerous people here who became my inspiration, and I believe that thanks to them, I have finally clarified my professional direction after school."

Šárka HR and PR intern

"I enjoy 3D printing, and it was great to learn about and see various types of additive technologies, especially those involving metal printing."

Lucas Junior Designer for 3D Print

My good internship experience has combined with my academic ambitions, so now I know that I would very much like to pursue a PhD.

Martin Intern in the Laboratory of functional biointerfaces

I want to be a physicist who enjoys sharing science with others.

Daniel PR intern

Radius Development Centre within reach of knowledge

With us, you will test your knowledge from school while working at top scientific institutions and with our partners from the private sector. You will get the opportunity to work on projects that can change everyday life, you will work with the most modern equipment and you will learn from leading experts in their fields. Thanks to that, you can start your career and shoot for the stars! It is exactly all this that the internship at the Radius Development Centre can bring you.

We offer internships in the following fields:

What to prepare for

The first opportunity to discuss the topic of the internship takes place online and in the presence of HR and the guarantor of the announced topic. The meeting usually takes 30 minutes. In general – fortune favors the prepared. To know what you want to say during the meeting, focus on what is relevant and important to emphasize. Be prepared for Q&As about yourself, to summarise your current working/ studying status and what goals, shortly you are going to achieve. It is also important to be ready to answer motivational questions, i.e. what do you like in general, what do you enjoy in your career way, why did you decide to apply for the internship at all? We are also interested in what and how you can work within fields of IT or laboratory methods, materials, etc. Everything depends on the topic and your area of expertise.

The preferred language used to communicate in working teams is English, don’t worry about the language barrier. The scientific environment is full of expats from different parts of the world, so English joins us.

We welcome everyone interested and we encourage everybody who wants to join us. We offer flexibility in the length and duration of internships and we aim at the potential for long-term collaboration.

Note: The quality and homogeneity of the selection procedure are ensured through HR partners/specialists who provide professional and methodological support to all applicants.

Recent Internships

Využití 4D STEM pro mapování lokálních deformací

4D STEM je pokročilá metoda transmisní elektronové mikroskopie, při níž se pro každý jednotlivý obrazový bod současně zaznamenává 2D difrakční obrazec. Analýzou těchto obrazců je pak možné získat velké množství informací o fázovém složení, krystalografické…

Read more

Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE

Důkladně zmapovaný mechanismus šíření trhliny je základem pro přesné predikce životnosti různých součástí. Zatímco postupy měření rychlosti šíření trhlin jsou pro kovové materiály poměrně dobře rozvinuté a mechanismy jsou také dobře popsané, v případě polymerních materiálů…

Read more

Materiály pro efektivní skladování vodíku

Efektivní ukládání vodíku je výzvou budoucnosti. Cílem této práce bude především příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat a případně pomoc s jejich zpracováním. Současně se také student seznámí s prací na…

Read more

Vyhodnocování a grafické zpracování topografie povrchu kovových materiálů po aplikaci erozního působení pulsujícího nebo abrazivního vodního svazku

V rámci spolupráce s ústavem Geoniky pracujeme na modifikaci konvenčního kontinuální vodního proudu na proud pulsní. Pulsní proud je mnohem účinnější, co se týče úběru materiálu nebo povrchové modifikace ve srovnáním s proudem kontinuálním. Během…

Read more

Are you interested in the Radius Development Centre?

Take a look at the internships we offer

Partners of the Radius Development Centre

Supported by: