Jazyk: Čeština

Výroba a analýza nanostruktur, vývoj systému pro defektoskopii

Budete mít jedinečnou příležitost osvojit si nové metody přípravy nanostruktur a také pracovat s pokročilými přístroji pro analýzu, jako je např. SEM, AFM, konfokální mikroskop, profilometr, interferometr a další. Kromě seznámení se s výrobními a analytickými technikami budete mít také příležitost podílet se na vývoji systému pro defektoskopii tenkých vrstev na křemíkových destičkách. Tento zajímavý projekt…

Celý popis

Analýza MR perfuzometrických dat

Práce bude zahrnovat vylepšení a rozšíření modulů perfuzomeztrického software PerfLab a, v případě zájmu, účast na perfuzometrickém měření na nejsilnějším experimentálním MR zobrazovacím skeneru v republice. Vaším úkolem bude pracovat s klinickými i preklinickými daty, případně i s daty, které si naměříte. Hlavním úkolem bude práce v programovacím jazyce Python, kde budete data připravovat pro…

Celý popis

Využití metod umělé inteligence v diagnostice

Tématem stáže je aplikace metod umělé inteligence na klasifikaci ramanovských spekter. Pro zlepšení technik identifikace různých druhů bakterií bude cílem stáže implementovat pokročilé metody umělé inteligence, která může například odstranit artefakty experimentálních dat. Garant stáže: Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. Počet volných míst pro téma: 1 Pokračovací téma Jazyk: čeština / angličtina Lokalita: Brno

Celý popis

Automatická charakterizace vlastností laserového svazku

Moderní zdroje laserového záření, především lasery na volných elektronech (FEL), dokáží produkovat impulzy o dříve nemyslitelných intenzitách a energiích fotonů překračujících desítky kiloelektronvoltů. Charakterizace takovýchto intenzitních laserových svazků na krátkých vlnových délkách je i v dnešní době značně náročná. S vývojem světelných zdrojů tak jde ruku v ruce i vývoj analytických metod, pomocí nichž lze…

Celý popis

Ph.D. thesis: Development of hybrid composites compensating shrinkage at pyrolysis

Cílem práce je navrhnout a popsat vhodná způsoby kompenzace/řízení smrštění pro přípravu matrice kompozitů a jejich efekt na mikrostrukturní změny a na lomové chování hybridních kompozitních materiálů obsahující takto přizpůsobenou matrici a keramická vlákna.  Hlavním cílem doktorské práce bude návrh a charakterizace hybridních kompozitů využívajících například plniva k potlačení/řízení smrštění matrice při částečné pyrolýze. Práce se…

Celý popis

Ph.D. thesis: Microscopic processes at the fatigue crack tip

Fatigue crack growth is a process that is described macroscopically by quantities such as the stress intensity factor, J-integral or plastic part of the J-integral. There are many models of crack propagation at the microscopic level that consider plastic deformation around the crack tip, but which differ in details. Advances in experimental methods allow more…

Celý popis

Finanční analytik

Jsou čísla tvým koníčkem, stejně jako Excel? Máš analytické myšlení? Spolehlivost a smysl pro detail patří mezi tvé přednosti? Teorie už ti nestačí, ale praxe je pro tebe výzvou?  Pak čekáme právě na tebe.  V rámci stáže se budeš podílet na propojování plánů a reportovaných čísel s reálným fungováním a s procesy ve společnosti. Pod tím si můžeš představit: přípravu finančních výkazů,…

Celý popis

Detection of pathogens or antibodies against pathogens using the series of LSPR active nanocomposites

The main aim of this study is to develop a new detection system for selected bacteria and viruses, as well as their proteins and antibodies against them. The detection system is focused on the localized surface plasmon resonance (LSPR) where pathogen/protein/antibody attached to the LSPR sensors (containing metal nanoparticles) changes the optical and electrical characteristics.…

Celý popis

Luminiscenční materiály pro víceúčelové aplikace. Jak na vylepšeni vlastnosti

Práce bude zaměřena na studium a charakterizaci defektních stavů a luminiscenčních center, jak vnitřních tak i přidaných jako dopanty, v moderních optických materiálech pro víceúčelové aplikace včetně světelných diod a „time-of-flight positron emission tomography“ z tříd oxidů a halogenidů (např. ZnO, Y(Lu)3Al5O12, Ca(Sr, Ba)I2, Cs2HfCl6 atd.) ve formě náno- či mikroprášku, keramiky či monokrystalu. Za tímto…

Celý popis

Stáž v HR oddělení Centra Radius

Hledám pracovitého a loajálního člověka se smyslem pro humor a zájmem pracovat pro dobro ostatních.
Co se naučíš?
Budeš se podílet na administrativních činnostech, díky nimž si zlepšíš povědomí o pracovněprávní agendě.
Budeš se rozvíjet a okusíš strategické řízení v praxi.
Vyzkoušíš si HR marketing a budeš se s námi podílet na propagaci Centra Radius ve spolupráci s naším PR týmem

Celý popis