Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE

Důkladně zmapovaný mechanismus šíření trhliny je základem pro přesné predikce životnosti různých součástí. Zatímco postupy měření rychlosti šíření trhlin jsou pro kovové materiály poměrně dobře rozvinuté a mechanismy jsou také dobře popsané, v případě polymerních materiálů tomu tak není. Tato práce je zaměřena na měření rychlosti šíření trhliny v různých typech vzorků z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), který se používá především na výrobu tlakových trubek. V tomto materiálu dochází k porušení mechanismem pomalého růstu trhliny, ve kterém hraje důležitou roli creep v kombinaci s cyklickým zatížením. Experimentální program, kterého by se student/ka měl/a aktivně účastnit, bude zaměřen na odladění postupu měření, metody sledování růstu trhliny a specifika šíření v různých typech vzorků – válcových s obvodovou trhlinou, klasických CT těles a CT těles modifikovaných pro konstantní průběh součinitele intenzity napětí. Od studenta/ky se očekává především vyhodnocení testů, ale počítá se také s výpomocí při vlastních zkouškách a zaučením pro práci s únavovým strojem Instron E3000 a jeho příslušenstvím.

Skupina vysokocyklové únavy: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-vysokocyklove-unavy  

Počet volných míst pro téma: 1


    Garant stáže / Responsible:
    Obor / Subject:
    Úroveň pokročilosti / Level:
    Jazyk / Language:
    Lokalita / Location: