Úroveň pokročilosti: Startovací téma

MR zobrazování fluoru a deuteria

Fluor nebo deuterium mohou být použity jako indikátory molekul; fluor jako čistě exogenní přímo pozorovatelná značka, deuterium v roli běžného vodíku 1H v těžké vodě nebo deuterovaných sloučeninách. Neprotonové MRI může poskytovat velmi specifické informace, ale má i svá úskalí. Cílem projektu je připravit protokol pro taková měření a provést testy pro další směřování ke kvantitativnímu zobrazování…

Celý popis

Zkoumání 2D materiálů budoucnosti pomocí pomalých elektronů

Baví tě fyzika a programování? A chceš to vše spojit?  Tak se přidej k nám do týmu a nauč se pracovat s elektronovým mikroskopem/spektroskopem a vyhodnoť data pomocí našich skriptů. Prozkoumáš vlastnosti nejmodernějších 2D struktur. Uplatníš znalosti z fyziky a procvičíš si programování v Pythonu a Matlabu.  Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení Elektronové mikroskopie. Více ke stážím.

Celý popis

Svařování elektronovým svazkem

Student se primárně seznámí s technologií využívající elektronový svazek s vysokou energií k vytváření nerozebíratelných spojů. Stáž bude rozšířena o další technologie využívané v rámci týmu.Stáž je vhodná pro studenty se zaměřením na strojní inženýrství, materiálové vědy, elektrotechniku a fyziku. Cílem letní stáže je poskytnutí praktických zkušeností studentovi v oblasti elektronového svařování, vakuového pájení a…

Celý popis

Výroba a analýza gate-struktur pro nanotrubičkové elektronové zářiče 

Během stáže si osvojíte základy polovodičové technologie a přípravy nanostruktur. Naučíte se obsluhovat moderní fotolitograf s metodou přímého laserového zápisu, DMO MicroWriter ML3 a provádět další technologické kroky přípravy, včetně nanášení litografických laků pomocí spin-coatingu, chemické vyvolání motivu zapsaného litografem a další. V rámci analýzy vyrobených vzorků se seznámíte s pokročilými metodami, jako je např. SEM,…

Celý popis

Testování pokročilých nanomateriálů pro ochranu životního prostředí

Rádi byste uplatnili své znalosti fyziky/chemie v oblasti ochrany životního prostředí? Zajímá Vás, jak přeměnit nebezpečné skleníkové plyny na užitečné palivo? Přidejte se k nám a naučíme Vás testovat nejpokročilejší nanočástice v elektronovém mikroskopu a foto-reaktoru.  Odhal vliv struktury nanočástic na jejich fotokatalytickou aktivitu!  Vhodné pro studenty inženýrství, fyziky či chemie.    Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, odděleni…

Celý popis

Studium možnosti leštění nekonvenčních optických prvků

V rámci naší stáže se zaměříme na inovativní využití pikosekundového laserového mikroobrábění k vytváření nekonvenčních optických prvků, jako jsou např. matice čoček. Tyto prvky nelze leštit klasickými postupy, a proto zkoumáme nové metody, jako je například vibrační leštění v suspenzi. Během stáže budeme testovat různé přístupy a optimalizovat je pro maximální efektivitu. Přidejte se k…

Celý popis

Slepá dekonvoluce jako nástroj zpřesňující diagnostiku rakoviny

Práce bude zahrnovat testování a případně modifikace modulu slepé dekonvoluce pro odhad Arteriální vstupní funkce v software Perflab vyvíjeném na ÚPT. Budete pracovat s dynamickými obrazovými daty z magnetické rezonance. Do rukou se vám dostanou jak lidská, tak animální preklinická data. Můžete se zúčastnit měření na experimentálním tomografu s magnetickou indukcí hlavního pole 9.4T.  Skupina…

Celý popis

Rotující hadi a rozety pro MR spektroskopické zobrazování 

MR spektroskopické zobrazování kombinuje MR zobrazování a spektroskopii pro sledování metabolických změn v živých organismech. Cílem stáže je implementovat takové řízení skenování časo-k-prostoru, které povede ke zrychlení měření a umožní kontinuální snímání s využitím rotace skenovacích trajektorií o zlatý úhel. Práce bude zaměřena na návrh parametrů, implementaci prototypu a testování zejména rozetových trajektorií, jejichž jedinečnou vlastností je…

Celý popis

Ohřev Země od Slunce

Je možné studovat vliv periodicky proměnného ohřevu Země od Slunce na turbulentní proudění zemské atmosféry a oceánů v laboratoři?   Náš každodenní život je ovlivňován velkorozměrovým atmosférickým a oceánským turbulentním prouděním, které utváří klima a počasí na Zemi. Tepelné toky v zemské atmosféře jsou poháněny periodickým ohřevem Země v souvislosti s její rotací a planetárním pohybem kolem Slunce.…

Celý popis

Měření Gama záření optickými vlákny

Chceš se podílet na rozvoji světově unikátní metody měření gama záření? Náplní tvé práce budou experimenty s optickými vlákny a materiály při měření gama záření. Cílem práce je experimentálně ověřit různé typy optických vláken, kapalinových a plastových scintilačních materiálů a jejich vzájemné kombinace při měření malých zdrojů gama záření. Vyzkoušíte si práci s optickými vlákny, návrh vlastního…

Celý popis