Konstrukce předehřevu tiskové platformy do 3D tiskárny na kov

Cílem stáže bude navrhnout konstrukční řešení a řízení předehřevu tiskové platformy v 3D tiskárně na kovové materiály (SLM). Během stáže získá student přehled v používaných materiálech a bude realizovat výběr vhodných materiálů v souvislosti s ostatními komponenty zařízení, výsledkem bude vytvoření modelu řešení s následným otestováním v provozu.

Garant: Ing. Václav Vrzal

Jazyk stáže: čeština

Pracoviště: Na Slovance


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: