Hybridní laser-MIG navařování kobaltové slitiny

Nejčastější příčinou poruch mechanických zařízení je opotřebení jejich součástí. Odolnost proti otěru či korozi a další funkční vlastnosti je možné zvýšit navařením zušlechťující vrstvy, a prodloužit tak životnost součásti. Předmětem stáže je hybridní laser-MIG navařování slitiny na bázi kobaltu a studium vlastností návarů ve vztahu k procesním parametrům.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky

Více ke stážím zde.


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language:
Lokalita / Location: