Obor: Lasery

Laserová spektroskopie a frekvenční stabilizace laserů

Náplní stáže bude experimentální laboratorní práce na sestavách určených k frekvenční stabilizaci laserů. Uchazeč/ka bude nastavovat optomechanické soustavy, programovat a řídit experiment pomocí grafického rozhraní na PC a vyzkouší si práci s laboratorními měřícími přístroji. Cílem práce je zmapování absorpčních spekter vybraných plynů pomocí metod laserové spektroskopie.  Skupina: Frekvenční reference a přenosy, oddělení Koherenční optiky. Více ke stážím.

Celý popis

Hybridní laser-MIG navařování kobaltové slitiny

Nejčastější příčinou poruch mechanických zařízení je opotřebení jejich součástí. Odolnost proti otěru či korozi a další funkční vlastnosti je možné zvýšit navařením zušlechťující vrstvy, a prodloužit tak životnost součásti. Předmětem stáže je hybridní laser-MIG navařování slitiny na bázi kobaltu a studium vlastností návarů ve vztahu k procesním parametrům. Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky Více ke…

Celý popis

Automatická charakterizace vlastností laserového svazku

Moderní zdroje laserového záření, především lasery na volných elektronech (FEL), dokáží produkovat impulzy o dříve nemyslitelných intenzitách a energiích fotonů překračujících desítky kiloelektronvoltů. Charakterizace takovýchto intenzitních laserových svazků na krátkých vlnových délkách je i v dnešní době značně náročná. S vývojem světelných zdrojů tak jde ruku v ruce i vývoj analytických metod, pomocí nichž lze…

Celý popis