Nabídka stáží

Diagnostika reaktivního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy při depozici vrstev s antivirovým efektem

V rámci vypsané stáže, se student zapojí do výzkumu plazmatických depozic krystalických CuFeO2 vrstev s antivirovým efektem. Pro depozice CuFeO2 vrstev je použita metoda reaktivního pulzního magnetronového naprašování s přídavným vysokofrekvenčním induktivně vázaným plazmatem pracující v rezonanci elektronové cyklotronové vlny.  Klíčovým úkolem bude provádět diagnostiku reaktivního depozičního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy (RF sonda) přímo při depozici tenké vrstvy.…

Celý popis

Pohled do srdce afinitních biosenzorů aneb vývoj biočipů na míru

Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel a klinické diagnostiky. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Bude se také přímo…

Celý popis

Krásy a zádrhele funkcionalizačních metod pro afinitní biosenzory

Student se během stáže naučí moderní přístupy funkcionalizace pevných substrátů optické a piezoelektrické biosenzory, a to teoreticky i experimentálně. Vyzkouší si např. metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance – SPR, spektroskopická elipsometrie) nebo pomocí…

Celý popis

Není kartáč jako kartáč aneb příprava funkčních polymerních vrstev pro biosenzory

Student se v průběhu stáže seznámí se základními i pokročilými metodami přípravy funkčních vrstev pro biosenzory. Student získá teoretické i praktické zkušenosti, a to jednak z přípravy a charakterizace základních typů funkčních vrstev – tzv. samoskladných monovrstev (SAM), rovněž se seznámí i s přípravou a charakterizací pokročilých polymerních vrstev pro biosenzory. Naučí se kupříkladu syntetizovat funkční polymerní kartáče…

Celý popis