Nabídka stáží

Influence of laser beam size and wavelength in the determination of LIDT

The laser-induced damage resistance of large optical components remains an important limitation for the maintenance costs, reliability, and further development of high-energy laser systems. Traditionally, the laser-induced damage thresholds (LIDT) are performed on small samples and using small laser beam sizes (usually limited by the laser output), but these test results tend to be quite…

Celý popis

Business/ Economics placement II

Student would aid the development of a potential engineering consultancy spin-off that aims to connect industrial and academic worlds. This would include business opportunities analysis, modelling and evaluating possible development paths.

Celý popis

Business/ Economics placement I

Student would perform a market survey into various additive manufacturing techniques and form an overall evaluation of the business attractivity of corresponding sectors.

Celý popis

Diagnostika reaktivního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy při depozici vrstev s antivirovým efektem

V rámci vypsané stáže, se student zapojí do výzkumu plazmatických depozic krystalických CuFeO2 vrstev s antivirovým efektem. Pro depozice CuFeO2 vrstev je použita metoda reaktivního pulzního magnetronového naprašování s přídavným vysokofrekvenčním induktivně vázaným plazmatem pracující v rezonanci elektronové cyklotronové vlny.  Klíčovým úkolem bude provádět diagnostiku reaktivního depozičního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy (RF sonda) přímo při depozici tenké vrstvy.…

Celý popis

Pohled do srdce afinitních biosenzorů aneb vývoj biočipů na míru

Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků, se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel, klinické diagnostiky a bezpečnosti potravin. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Seznámí se…

Celý popis

Krásy a zádrhele funkcionalizačních metod pro afinitní biosenzory

Student se během stáže naučí moderní přístupy funkcionalizace pevných substrátů optické a piezoelektrické biosenzory, a to teoreticky i experimentálně. Vyzkouší si např. metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance – SPR, spektroskopická elipsometrie) nebo pomocí…

Celý popis