Detection of pathogens or antibodies against pathogens using the series of LSPR active nanocomposites

The main aim of this study is to develop a new detection system for selected bacteria and viruses, as well as their proteins and antibodies against them. The detection system is focused on the localized surface plasmon resonance (LSPR) where pathogen/protein/antibody attached to the LSPR sensors (containing metal nanoparticles) changes the optical and electrical characteristics. As a result, the absorption of light is changed. The student´s tasks in this project are followed: (i) the immobilization of antibodies into the LSPR system with the attachment of pathogens towards them (Figure 1A); (ii) the immobilization of pathogen´s proteins into the LSPR system with the attachment of antibodies towards them (Figure 1B). The detection is performed using changes in the absorbance, in other words, the absorbance peak of the nanocomposite will be changed. These new rapid detection systems can help with the diagnostic of pathogens. The last aim of this work is to determine the sensitivity of systems.

Cílem této práce je podílet se na vývoji nového detekčního systému nejen vybraných bakterií a virů, ale i jejich proteinů a protilátek proti nim. Detekční systém je založen na principu fyzikálního jevu LSPR (lokalizované povrchové plazmonické rezonanci), kdy po navázání patogena/proteinu/protilátky na LSPR senzor obsahující kovové nanočástice (stříbro, měď…) dojde ke změně optických a elektrických vlastností v blízkosti nanočástice, a tím i ke změně absorpce světla. Úkolem studenta je na dodané vzorky LSPR senzorů imobilizovat protilátky proti vybraným patogenům s následným zachycením patogena na protilátku (Obrázek 1A). Při detekci protilátek je naopak na povrch imobilizován protein patogena, na kterém se následně zachycuje protilátka (Obrázek 1B). Detekce probíhá pomocí změny absorbance, tedy změny vrcholu píku pro daný nanokompozit. Jedná se o zcela nový rychlý detekční systém patogenů a jejich protilátek, který může být využit při detekci onemocnění vyvolaných danými patogeny. Posledním cílem této práce je taktéž pro daný patogen/protilátku proti němu určit sensitivitu LPSR systému.

Počet volných míst / Number of vacancies: 1

Ústav / Institute: Přírodovědecká fakulta JU / Faculty of Science – University of South Bohemia

Odkaz na stránky ústavu / Link to the institute website: https://www.prf.jcu.cz/cz/


Garant stáže / Responsible:
Obor / Subject:
Úroveň pokročilosti / Level:
Jazyk / Language: