Stala jsem se spoluautorkou studie publikované v prestižním vědeckém časopise

Eva Vogelová se stala na několik měsíců součástí týmu z Laboratoře funkčních biorozhraní. Pod vedením RNDr. Hany Lísalová, Ph.D. a jejího týmu pracovala na přípravách a měřeních realizovaných pomocí biosenzorů. Rozšířila si tak znalosti nabyté při studiu na vysoké škole a zjistila, že její obor má daleko větší přesah, než si původně myslela. O průběhu její stáže a dojmech z ní si s ní povídala stážistka z HR a PR týmu Šárka.

Co tě přimělo přihlásit se na stáž do FZU?

Sháněla jsem možnost, jak mimo školu získat nějaké zkušenosti. Na stránkách školy jsem objevila možnost, že je Centrum Radius na FZU, a to mě hodně zaujalo, protože Akademie věd už je něco víc než jenom laboratoře ve škole. Objevila jsem nejdřív nabídku v laboratoři, která byla víc zaměřená na biofyziku, nakonec jsem však šla do laboratoře zaměřené na optické systémy. Nejdřív jsem si říkala, že je to daleko od toho, co studuju za obor, ale nakonec jsem za to ráda, protože je zajímavé vidět, že můj obor je i s touto oblastí hodně propojen. Rozšířila jsem si tedy znalosti v něčem, co jsem tolik neznala.

A zvažovala jsi stáž i někde jinde mimo Centrum Radius?

V rámci stáží v Čechách jsem nenašla nic jiného, co by mi vyhovovalo. Tohle bylo úplně ideální pro mě. Zahraniční stáže mě nezaujaly, protože mám spoustu zájmů i mimo školu a nemám prostor jet na tři měsíce do jiné země.

Jak hodnotíš přijímací proces? Jak to probíhalo?

Celý proces připomínal přihlašování se na opravdovou pracovní pozici, což mi přišlo jako super zkušenost do života. Poslala jsem životopis jako odpověď na nabídku stáže na stránkách Centra Radius, na nějž jsem dostala odpověď s pozváním na interview. Tam jsem se musela dobře reprezentovat, to bylo takové stresující, ale ve výsledku jsem byla spokojená. Ptali se mě, co jsem dělala ve škole, jaké mám zkušenosti, i já jsem se dozvěděla, co budu dělat na stáži samotné, protože na stránkách je jen stručný popis, takže já jsem moc nevěděla ani do čeho jdu. Počítala jsem i s tím, že by mi to nemuselo vyjít, že by třeba mohli chtít někoho zkušenějšího, ale zkusila jsem to, poslala jsem svůj životopis a vyšlo to.

Byla tohle tvoje první pracovní oborová zkušenost?

Ne, mám v tuto chvíli brigádu v oboru a měla jsem již jednu stáž v oboru v Ústí.

„Všichni v týmu, co se mnou byli v laboratoři, byli velice ochotní, všechno mi do hloubky vysvětlili, cokoliv jsem potřebovala. Hlavně díky týmu byla stáž tak skvělá, předali mi velké množství znalostí.“

Eva Vogelová, stážistka v Laboratoři funkčních biorozhraní FZU

V laboratoři jste komunikovali v češtině?

V mé laboratoři byli všichni česky mluvící, takže v rámci laboratoře jsme mluvili česky, ale spousta zaměstnanců kolem, se kterými jsem někdy spolupracovala, byla z různých zemí, takže s těmi jsem komunikovala anglicky. 

Jak bys zhodnotila celkovou atmosféru týmu? Jak byl tým velký?

Tým byl úplně skvělý. Všichni v týmu, co se mnou byli v laboratoři, byli velice ochotní, všechno mi do hloubky vysvětlili, cokoliv jsem potřebovala. Hlavně díky týmu byla stáž tak skvělá, předali mi velké množství znalostí. V týmu byli čtyři lidé, plus na patře je několik laboratoří a ty spolupracují. Všechny v zásadě spadají pod jeden tým.

Pomohla ti stáž ve FZU si rozmyslet, jakým směrem by ses chtěla profesně realizovat do budoucna?

Stáž mě utvrdila v tom, že mě baví věda. Měla velký přesah, velká část procesů při přípravě biosenzorů je organická chemie, analytická chemie, a je tam i přesah do fyziky. V dnešní době je propojení několika oborů lákavé, už nestačí se zaměřit jen na jednu problematiku a nevnímat její širší kontext. Vidím jako výhodu, že stáž nebyla čistě biochemická.

Pomohla ti stáž si rozmyslet, jaké jsou tvoje silné a slabé osobnostní stránky?

Naučilo mě to jak individuální, tak týmové práci. Někdy má člověk práci, kdy je celý den sám, například při přípravách, a někdy je naopak třeba absolvovat týmové porady, kde je nutné dojít ke společnému závěru. Díky stáži jsem zjistila, jak náročné jsou větší výzkumné projekty, časově i kapacitně. Trvají i několik let, je nutné plnit granty a publikovat články a celé je to náročný proces, který není o individualitě, ale o celém týmu.

Chtěla bys na stáž do zahraničí?

Rozhodně mě láká objevovat, jaké jsou jiné možnosti, jak se to dělá jinde než ve FZU.

„Jsem ráda, že mi bylo i umožněno se podílet na publikaci výstupů z našich měření, stala jsem se spoluautorkou studie, kterou jsme za náš tým zaslali do vědeckého journalu.“

Eva Vogelová, stážistka v Laboratoři funkčních biorozhraní FZU

Jak tě bavilo tvoje téma?

V laboratoři jsme se zabývali hlavně biosenzory, což je destička, kterou vložíš do přístroje využívající optické metody. Pomocí hadiček se tam pouští vzorek plazmy, ten se rozpustí ve vodě a zjišťuje se, jestli tam byla nějaká bakteriální kontaminace. Já jsem většinou měřila přímo na biosenzorech a připravovala jsem je. Musíš na nich mít speciální vrstvu, aby na sebe nevázaly nic jiného než to, co je potřeba navázat. Proces, než si člověk připraví celou várku biosenzorů, se kterými může měřit, trvá třeba týden. Jsem ráda, že mi bylo i umožněno se podílet na publikaci výstupů z našich měření, stala jsem se spoluautorkou studie, kterou jsme za náš tým zaslali do vědeckého journalu.

Co nového ses dozvěděla?

Celé téma pro mě bylo nové, před stáží jsem biosenzory ani neznala, nevěděla jsem, že existují takové možnosti měření.

Jak bys zhodnotila vědecké prostředí?

Moc se mi líbilo, jsem již zvyklá na laboratorní prostředí, ale co se vybavenosti týče, tak ve FZU je vše, co je potřeba ve vysoké kvalitě. Oproti školním laboratořím je zde prostředí mnohem čistší a sterilnější.

Co se ti na stáži líbilo nejvíce?

Přátelské prostředí, které v ústavu bylo.