Během stáže jsem si vyzkoušela manipulaci s živými buňkami

Alicia Calé studuje chemii v rámci magisterského programu na univerzitě v Bordeaux. Přijela na čtyřměsíční stáž do Laboratoře biofyziky na Fyzikálním ústavu AV ČR. Na své práci zde oceňuje především možnost aktivně se podílet na výzkumu v laboratoři a na možnosti vyzkoušet si v praxi práci s živými buňkami. A také to, že může využívat svých znalostí chemie a propojovat je s biologií a medicínou. Povídala si s ní stážistka HR a PR Šárka.

Co tě přimělo přihlásit se na stáž na Fyzikálním ústavu?

Ve Francii jsem se přihlásila do programu, který zprostředkovává studentům stáže, dala jsem jim popis stáže, kterou bych chtěla absolvovat, a ve které zemi. Potom poslali můj životopis do vědeckých ústavů v různých zemích, aby zjistili, zda nemají stáž, která by mě zajímala. Nakonec se ke mně vrátili se stáží ve Fyzikálním ústavu v Praze. Nabídli mi téma, které jsem považovala za zajímavé, a tak jsem ho přijala.

Zvažovala jsi i jiné stáže nebo byla stáž na FZU jediná, která tě zajímala?

Jiné možnosti jsem nezvažovala. Tato stáž byla první možností, kterou mi nabídli, navíc byla zaměřená na biologii a napojení na medicínu, což odpovídalo tomu, co mě baví a co chci dělat ve svém profesním životě, proto jsem další stáže nehledala.

Co bylo náplní tvojí stáže na FZU?

Většinou jsme studovali, jak se buňky chovají v různých prostředích. Dávali jsme je na plochy s různými vlastnostmi, zkoumali je pod mikroskopem a různě jsme je přesouvali, abychom mohli zjistit, zda nedošlo například ke změně tvaru nebo objemu. Kromě toho jsme sledovali, zda se uvolňují proteiny a další látky. V zásadě jsme studovali chování buněk. (Právě teď pracujeme s miskami, které jsou všechny ze stejného materiálu, ale trochu se od sebe liší. V nich zkoušíme, co se s buňkami stane, když se setkají se sprškou prachu, obarvujeme je, abychom viděli, jak se chová jejich jádro, jak mohou být mitochondrie ovlivněné a jak se chovají ostatní součásti buňky.)

Jak bys zhodnotila celkový náborový proces?

Lidé z organizace tady v Praze byl v kontaktu s kanceláří v Bordeaux, která provozuje program, který studentům poskytuje stáže. Ti poslali můj životopis vedoucímu stáže na FZU Olegu Lunovovi z Laboratoře biofyziky a následně mi přišel email, že na FZU je volná stáž. Přihlásila jsem se a byla jsem přijata. Pohovor s vedoucím stáže byl především pro mě, abych zjistila, jestli mě téma zajímá a jestli chci přijet. Můj životopis už přijali. Myslím, že mě přijali, protože jsem měla vědecké vzdělání a už jsem pracovala v biologické laboratoři.

Navštívila jsi Fyzikální ústav v Praze, než jsi tam nastoupila na praxi?

To ne. Přijela jsem první den své stáže, abych si prohlédla laboratoř a ústav.

V jakém jazyce tým komunikoval? Bylo v laboratoři více cizinců?

V angličtině. Někdy, když mluvili jenom spolu, mluvili česky, ale většinou anglicky. Byla jsem jediný, kdo neuměl česky.

Kolik lidí bylo ve tvém týmu?

Čtyři lidé. Dva z nich byli vědci na plný úvazek a dva stážisté.

Pomohla ti stáž k přemýšlení o tom, jakým směrem by ses chtěla ve své profesní kariéře ubírat?

Sice vlastně nevím, co chci dělat, ale stáž pro mě byla užitečná, protože jsem se naučila nové dovednosti. Začala jsem se také více zajímat o tento obor; nicméně stále hledám, co chci dělat. Moje magisterské studium je zaměřeno spíše na chemii s trochou biologie, aktuálně studuji biokompatibilitu, například jak lze materiály bezpečně integrovat do lidského těla. Na druhou stranu jsem na FZU mohla zkoumat toto téma více do hloubky, například jak buňky reagují s různými materiály. Dává mi to další pohled, který může být praktický v mé profesní kariéře.

Řekla bys, že ses dozvěděla něco nového i sama o sobě? Jaké pracovní prostředí například preferuješ?

Zjistila jsem, jaké to je pracovat v mezinárodním týmu a s lidmi s různým profesním zázemím. Mohli jsme si tak vyměňovat názory, které vycházely z různých úhlů pohledu podle oboru. I když všichni pocházíme ze stejného oboru, nemáme stejné zázemí, pokud jde o znalosti.

Jak se ti líbilo téma stáže?

Opravdu jsem si to užila. Přestože jsem dva roky studovala chemii na univerzitě, tato stáž mi pomohla získat hlubší znalosti v oboru a využít své teoretické znalosti v praktickém výzkumu. Naučila jsem se jinak přemýšlet o chemii a o chemických reakcích. Stáž mě přiměla mít na paměti, že buňky jsou živé a že se ne vždy chovají stejně. Ne vždy máte stejné výsledky, i když děláte totéž. Díky této stáži jsem si uvědomila, že mi trochu chybí hlubší znalosti z oboru biologie. Dělala jsem bakaláře z biologie a moje magisterské studium bylo zaměřeno spíše na teorii a chemii. Je fascinující spojit chemii a biologii. Uvědomila jsem si také, že dávám přednost práci v laboratoři než samotné teorii.

Co nového ses naučila?

Zjistila jsem, jaké to je pracovat ve sterilním prostředí, protože jsme nemohli kontaminovat buňky. Museli jsme se ujistit, že je vše sterilní a používat rukavice, obličejové masky a laboratorní pláště. To je také odlišné od oblasti chemie. Také jsem si zvykla často uklízet své pracoviště, aby bylo čisté.

Jak bys zhodnotila vědecké prostředí jako celek? Mohla bys porovnat české prostředí a francouzské?

Rozdílů není mnoho. Ve Francii jsem pracovala v jiném oboru, takže nemohu vše porovnat, nicméně vybavení a laboratoře jsou stejné. Když jsem vstoupila do laboratoře na FZU, nebyla jsem dezorientovaná, věděla jsem, jak zacházet s vybavením. Zařízení je zde opravdu nové a moderní, stejně jako laboratoř samotná. Mezi Francií a Českem nevidím moc rozdílů.

Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

Manipulace s buňkami. To je něco, co mi v mých dosavadních zkušenostech opravdu chybělo.