Petra na cestě k doktorátu: Stáž na Jihočeské univerzitě rozšiřuje obzory

Petra Kozojedová za několik měsíců nastupuje na doktorské studium, aby svůj volný čas investovala smysluplně, přihlásila se na stáž na Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Pod vedením školitele RNDr. Jána Štěrby Ph.D. pracuje na projektu, který se zabývá diferenciací primárních buněk v osteoblastu. Díky stáži má možnost nahlédnout do fungovaní laboratoře a získat další praxi nezbytnou pro její budoucí kariéru.