Dubnové kariérní veletrhy aneb kde jste nás mohli potkat

V dubnu jsme se zúčastnili dvou významných kariérních akcí, které nám přinesly další zájemce o nabízené stáže, a to z řad Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity.

Na události „Ulov mě na Jaderce“, konané 4. dubna, jsme oslovili mnoho nadějných talentů. Velký zájem studentů o naše stáže byl pro nás po roce opět příjemným přivítáním.

Druhá akce, nazvaná „Dny firem“ (24. dubna) na Matematicko-fyzikální fakultě, probíhala v podobném duchu. Prostředí trojského areálu je nám již dobře známé a jsme rádi, že se naše účast pomalu stává tradicí.

Obě události hodnotíme velmi úspěšně a nehodláme přestat. Zájem studentů nás utvrdil v přesvědčení, že stáže jak v akademickém, tak v soukromém prostředí jsou pro mladé lidi atraktivní a mohou být klíčovým krokem pro jejich budoucí kariéru.

Tým CR