Obor: Fyzika

Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE

Důkladně zmapovaný mechanismus šíření trhliny je základem pro přesné predikce životnosti různých součástí. Zatímco postupy měření rychlosti šíření trhlin jsou pro kovové materiály poměrně dobře rozvinuté a mechanismy jsou také dobře popsané, v případě polymerních materiálů tomu tak není. Tato práce je zaměřena na měření rychlosti šíření trhliny v různých typech vzorků z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), který se…

Celý popis

Materiály pro efektivní skladování vodíku

Efektivní ukládání vodíku je výzvou budoucnosti. Cílem této práce bude především příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat a případně pomoc s jejich zpracováním. Současně se také student seznámí s prací na elektronovém mikroskopu. Skupina struktury fází a termodynamiky: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-struktury-fazi-a-termodynamiky Počet volných míst pro téma: 1

Celý popis

Vyhodnocování a grafické zpracování topografie povrchu kovových materiálů po aplikaci erozního působení pulsujícího nebo abrazivního vodního svazku

V rámci spolupráce s ústavem Geoniky pracujeme na modifikaci konvenčního kontinuální vodního proudu na proud pulsní. Pulsní proud je mnohem účinnější, co se týče úběru materiálu nebo povrchové modifikace ve srovnáním s proudem kontinuálním. Během stáže se uchazeč seznámí s principy pozorování interakce vodního proudu s povrchem různých materiálů při různých parametrech vodního proudu. Hlavní…

Celý popis

Počítačové simulace superparamagnetických nanočástic

Superparamagnetické nanočástice se využívají jako aktivní médium při léčbě rakoviny pomocí magnetické hypertermie (https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2024/cislo-5/nanosvet-nemz-je-sekunda-temer-vecnosti.html). Optimalizace jejich vlastností vyžaduje detailní pochopení mechanismu magnetizační reverze ve vysokofrekvenčních magnetických polích s uvážením vlivu povrchů. Student se nejdříve seznámí s mikromagnetickou teorií a jejím využitím pro studium magnetických materiálů. Cílem samostatné práce pak bude určení energeticky nejvýhodnějších mechanismů pro…

Celý popis

Ohřev Země od Slunce

Je možné studovat vliv periodicky proměnného ohřevu Země od Slunce na turbulentní proudění zemské atmosféry a oceánů v laboratoři?   Náš každodenní život je ovlivňován velkorozměrovým atmosférickým a oceánským turbulentním prouděním, které utváří klima a počasí na Zemi. Tepelné toky v zemské atmosféře jsou poháněny periodickým ohřevem Země v souvislosti s její rotací a planetárním pohybem kolem Slunce.…

Celý popis

Photovoltaic devices and light emitting diodes

This topic connected with fabrication of solar cells, photodiodes, emitting diodes. The student will get acquainted with vacuum technology, thin film deposition methods in vacuum as well as by spin coating method. The student will start to work with vacuum setups for thin film deposition. As a result of the work, a device (photodiode or…

Celý popis

Supercapacitors based on 2D material Ti3C2 MXene

This topic connected with energy storage. In this project, student will use the 2D Ti3C2 MXene flakes for fabrication of supercapacitor. MXene is a new 2D material and has unusual electronic, mechanical and optical properties. The student will know the principle of the supercapacitor as well as how to fabricate it. The main parameters of…

Celý popis