Obor: Biosensors

Pohled do srdce afinitních biosenzorů aneb vývoj biočipů na míru

Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel a klinické diagnostiky. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Bude se také přímo…

Celý popis

Krásy a zádrhele funkcionalizačních metod pro afinitní biosenzory

Student se během stáže naučí moderní přístupy funkcionalizace pevných substrátů optické a piezoelektrické biosenzory, a to teoreticky i experimentálně. Vyzkouší si např. metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance – SPR, spektroskopická elipsometrie) nebo pomocí…

Celý popis

Není kartáč jako kartáč aneb příprava funkčních polymerních vrstev pro biosenzory

Student se v průběhu stáže seznámí se základními i pokročilými metodami přípravy funkčních vrstev pro biosenzory. Student získá teoretické i praktické zkušenosti, a to jednak z přípravy a charakterizace základních typů funkčních vrstev – tzv. samoskladných monovrstev (SAM), rovněž se seznámí i s přípravou a charakterizací pokročilých polymerních vrstev pro biosenzory. Naučí se kupříkladu syntetizovat funkční polymerní kartáče…

Celý popis