Pohled do srdce afinitních biosenzorů aneb vývoj biočipů na míru

Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel a klinické diagnostiky. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Bude se také přímo podílet na vývoji vybraných biosenzorů pro oblasti bezpečnosti obyvatel a klinické diagnostiky.