Lenka o vývoji biočipů: Zkušenosti ze stáže na Fyzikálním ústavu AV ČR


Lenka Slavíčková, studentka molekulární a buněčné biologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, nedávno absolvovala stáž na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Během této stáže se podílela na pokročilém výzkumu biočipů, které mohou výrazně ovlivnit diagnostiku a léčbu nemocí. V rozhovoru Lenka sdílí své zkušenosti a poznatky z této stáže a hovoří o výzvách, kterým musela čelit.