Chemik ve světě fyziky

Benjamin je studentem vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ale přesto se mu podařilo úspěšně absolvovat stáž na FZU v týmu špičkových fyziků. Jeho ambice zpočátku směřovaly jiným směrem, ale díky své zkušenosti na FZU se rozhodl zůstat a dnes je plnohodnotným členem týmu.

Čím se zabývá tvá stáž na Fyzikálním ústavu?

Mojí hlavní náplní práce je vytváření ultratenkých vrstev pro aplikace v biosenzorech. Významnou část mé agendy tvoří čištění skla. Vzhledem k tomu, že vrstvy, se kterými pracuji, mají tloušťku přibližně 50 nanometrů, sklo, na které tyto vrstvy následně pokládám, musí být dokonale čisté. A samozřejmě nějaký čas zabírá i plánování experimentů a následné zpracování experimentálních dat.

Jaké využití má výzkum, kterým se zabýváš?

Je třeba podotknout, že jde o fundamentální výzkum, ne o aplikovaný, což znamená, že ověřujeme teoretická východiska. Výsledky našeho výzkumu poskytnou informace dalším výzkumným skupinám, které budou něco vytvářet pomocí zmíněných nanovrstev.

Proč sis vybral stáž na Fyzikálním ústavu?

Upřímně, potřeboval jsem nějakou první práci a hledal jsem práci, která by souvisela s tím, co momentálně studuji, tedy s chemií. Protože hodně mých přátel pracuje na Ústavu organické chemie a biochemie, začal jsem hledat tam. Po drobném průzkumu jsem však zjistil, že mě nezaujala žádná z výzkumných skupin, a tak jsem začal hledat práci na jiných ústavech Akademie věd a objevil jsem Centrum Radius. Zaujalo mě hned několik nabízených skupin, nejvíce však ta, ve které momentálně jsem. Můj druhý výběr by patřil výzkumné skupině pod vedením paní Lísalové, která se rovněž zabývá biosenzory, rozdíl byl v tom, že její výzkum je aplikovaný.

Proč sis vybral právě Prahu pro své studium a kariéru?

V první řadě jsem sem plánoval jít především kvůli studiu. Navíc výzkum v Praze mi přijde být na dost vysoké úrovni. Když jsem přišel na Fyzikální ústav, zjistil jsem, že velmi příjemným plusem bylo také vybavení laboratoří, zatím jsem ani nepřemýšlel nad jinou alternativou.

Jak jsi spokojený s výběrem stáže?

Popravdě je to něco úplně jiného, než co jsem očekával a plánoval dělat, ale je to spíše pozitivní překvapení. V chemii jsem dosud pracoval s mikrokapalnými roztoky a momentálně pracuji s povrchy. Výzkum, kterému se věnuji, se značně liší od běžného chemického výzkumu, a proto jsem se musel naučit změnit své myšlení, způsob, jakým jsem přemýšlel nad experimenty a nad identifikací jednotlivých produktů. Dá se říci, že jsem díky tomu získal novou perspektivu, takže ve výsledku jsem velmi spokojený.

Bylo něco, čeho ses před nástupem na stáž obával?

Ano, byl jsem dost vystresovaný z toho, že budu pracovat s fyziky. Nejsem fyzik, ale chemik, na věci a jevy se dívám z chemické perspektivy, ne fyzikální, a proto se občas stává, že přesně nerozumím tomu, co dělají, ale pomalu si zvykám, učím se nové věci a hlavně jsem se naučil, že nemusím rozumět všemu. Pochopení fyzikálních jevů není nezbytností při mém výzkumu, takže mě to nijak výrazně neovlivňuje, ale věřím, že časem se to zlepší zkušenostmi a učením.

Bylo něco, co tě naopak příjemně překvapilo?

Přístup lidí v našem ústavu. S kolegy máme velmi dobré vztahy, v rámci svých kapacit mi vždy rádi a ochotně pomohou se vším, co potřebují a vysvětlí mi věci, kterým nerozumím. Pokud mám nějaký problém, vím, že se na ně mohu obrátit. Od začátku mě velmi rychle přijali jako plnohodnotného člena týmu, i díky tomu chodím na stáž velmi rád.

Doporučil bys stáž svým přátelům?

Jednoznačně ano. Doporučil bych to komukoliv, i lidem, kteří ještě přesně nevědí, čemu se chtějí věnovat. Je skvělé, že jako studenti máme možnost si to vyzkoušet, například jen na jeden či dva semestry a zjistit, jestli je to něco, čemu bychom se chtěli v práci věnovat. Navíc zkušenosti se člověku vždy hodí.