Bavit se o vědě je cool

Daniel Dupkala se během několika měsíců stal důležitou součástí PR oddělení Fyzikálního ústavu AV ČR. Student pražského Matfyzu by se v budoucnu sice chtěl věnovat výzkumu exoplanet, ale zjistil, že velmi blízká mu je i popularizace vědy, které by se chtěl paralelně věnovat. „Baví mě lidem povídat o vědě tak, že to pochopí a moc rád pak slýchám, že věda není tak děsivá, jak se může zdát. Když jim říkám poznatky ze svého oboru, tak to zajímá skoro každého, protože o něm lidé moc neví,“ říká Daniel v rozhovoru se stážistkou HR a PR oddělení Šárkou Vodičkovou.

Co tě přimělo přihlásit se na stáž na FZU? Zvažoval jsi i jiné stáže?

Po absolvování magisterského studia jsem chtěl vyplnit čas před začátkem dalšího studia něčím zajímavým. K FZU jsem přišel na Dni firem pro fyziku na Matfyzu, kde jsem se setkal se zástupci FZU a Centra Radius, s nimiž jsem navázal komunikaci. Dostal jsem odkaz na FZU i na Centrum Radius a stáž na PR jsem našel přímo na stránkách Centra Radius. Na základě toho jsem se poté ozval HR. Zvažoval jsem ještě asi dvě místa, ta byla ale více programovací, což mi přišlo moc neznámé, tak jsem si vybral FZU. Taky jsem o fyzikálním ústavu hodně slyšel a nikdy jsem s ním reálně nepracoval, tak mi to přišlo zajímavé.

Jak bys hodnotil celkový proces přijímání? Jak to probíhalo?

Poměrně rychle jsme se zkontaktovali s kolegy z PR. Nejprve jsme se pobavili s Petrou z HR, co by stáž obnášela, jaké by byly podmínky, dohodli jsme se, že to je zajímavé pro obě strany a pak jsem dostal konkrétní nabídku, pod kým bych ve FZU pracoval, za jakou finanční odměnu a jaké aktivity by to zahrnovalo. Lehce jsme se dohodli a vzhledem k tomu, že to bylo před prázdninami, tak tam bylo množství různých aktivit, které se chystaly, takže jsem se do stáže rychle dostal. 

„Stáž mi ukázala, že jsou pro mě propagační aktivity dost přirozené, ale zároveň, že mě věda opravdu baví a chci se k ní vrátit.“

Daniel Dupkala, stážista PR oddělení

Pracuješ v týmu nebo sám?

V rámci PR kanceláře dělám některé aktivity samostatně, například teď jsem připravoval nové propozice pro strategii FZU, podobně pracuji na mappingu studentů Matfyzu pro potřeby propagace FZU. Potom jsou tam akce jako byl například Veletrh vědy nebo Zažij město jinak na Cukrovarnické, kde jsem spolupracoval s dalšími lidmi z PR kanceláře.

Na organizaci jakých všech akcích ses za PR tým podílel?

Veletrh Vědy, Zažij město jinak, VědaFest a teď budu ještě pomáhat na Noci vědců.

Pomohla ti stáž se rozmyslet, jakým směrem by ses chtěl profesně rozvíjet?

Do jisté míry ano. Ukázala mi, že jsou pro mě propagační aktivity dost přirozené, ale zároveň, že mě věda opravdu baví a chci se k ní vrátit. Myslím si, že při výzkumné činnosti se však budu věnovat i propagačním aktivitám, na kterých bych chtěl svou vědeckou kariéru také částečně postavit. Ale vím, že bych se chtěl do jisté míry stále věnovat vědě. Chtěl bych být fyzikem, který rád vypráví o vědě ostatním a pouze nereprodukuje cizí výzkumy, ale sám na nich pracuje. K tomuto zjištění mi pomohly akce, kde jsem interagoval s výzkumníky z FZU, kteří mi ukázali, že chci mít i vhled do samotné vědy. V tomhle ohledu mi stáž pomohla si utvrdit tu cestu.

Jak tě popularizace vědy obecně baví? A co tě na tom nejvíce baví?

Velmi mě to baví. Baví mě lidem povídat o vědě tak, že to pochopí a moc rád pak slýchám, že věda není tak děsivá, jak se může zdát. Zároveň si myslím, že bavit se o vědě je prostě cool a jsem rád, že si s lidmi můžu povídat o něčem, co mě tak baví. Když lidem říkám poznatky ze svého oboru, tak to zajímá skoro každého, protože o něm lidé moc neví. Ještě mě asi baví to, že ty popularizační akce jsou každá jiná a popularizace vědy poskytuje spoustu možností a různorodých aktivit, není to monotónní nudná práce od devíti do pěti, ale je to mnohem dynamičtější.

Které věkové skupině vědu vysvětluješ nejradši?

Nejradši asi svým vrstevníkům, středoškolákům a prvákům/druhákům na vysoké škole, kteří se do toho vědeckého světa teprve dostávají. To mi přijde asi nejzajímavější, protože mají znalosti ještě ze školy a zároveň vhled do světa věty. Zajímavé je to i s dětmi, určitě mi to nevadí, ale asi preferuji více rodiny, protože s těmi dospělými mohu začít nějaké téma a pak to až s dětmi posunout někam dále.

Jak tě bavilo téma stáže?

Popularizace vědy i výpomoc v PR oddělení mě velmi bavila.

A co nového ses v rámci stáže dozvěděl?

Spoustu nových informací o FZU. Seznámil jsem se tedy s další institucí Akademie věd. Myslím si, že z toho dost budu čerpat při doktororátu, protože už jen být v tom vědeckém prostředí, řešit administrativu, je dobré pro budoucí uplatnění v akademické sféře. Mám větší vhled do fungování vědeckého světa a tím, že jsem si už nějaké věci zažil, tak budu připravený na realitu vědeckého světa.

Jak vnímáš FZU v porovnání s dalšími ústavy Akademie věd?

Určitě je modernější. Je tu mnoho mladých lidí a není tak oddělený od ostatních ústavů svou polohou, je v širším centru Prahy. Výzkum, popularizace vědy i všechny další aktivity jsou tu propojené.

Jak vnímáš pracovní kolektiv na PR oddělení?

PR kancelář mi přišla jako velmi progresivní, co se jejího fungování týče, kladl se tam velký důraz na to, aby se zaměstnanci cítili příjemně, což bylo velmi prospěšné pro fungování pracovního kolektivu.

Jak bys hodnotil vědecké prostředí jako takové?

Rozhodně super, FZU je velká instituce, což mi přijde fajn. Je tu hodně lidí a hodně možností, kde se lze uplatnit, takže každý si tu může najít své místo.

Co se ti na stáži líbilo nejvíce?

Krom toho, že jsem se mohl účastnit akcí, které mám velmi rád, tak nejvíc asi to, že jsem FZU poznal, protože na VŠ jsem o FZU hodně slyšel, často jsem pracoval s lidmi, kteří tu pracovali , ale nikdy jsem s ústavem přímo nespolupracoval. Takže jsem rád, že jsem si to mohl odškrtnout, že jsem ústav poznal a že jsem tam mohl strávit nějaký čas.

Chtěl bys na FZU pokračovat třeba s doktorátem?

Rád bych, ale tím, že se chci věnovat astronomii a výzkumu exoplanet, tak budu muset jít trošku dál, výzkum exoplanet se zde bohužel nerealizuje.