Studentům se otevírá Rozvojové centrum Radius – nabídne stáže i další vzdělávání

Spojit školu, smysluplnou práci a důležitou praxi – právě to umožňuje vysokoškolským studentům Rozvojové centrum Radius. U jeho zrodu stály tři ústavy Akademie věd – Fyzikální ústav, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a Biologické centrum spolu se dvěma univerzitními pracovišti – Univerzitou Palackého v Olomouci a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Ve spolupráci s partnery ze soukromého sektoru nabízejí stáže v různé délce, a to jak na akademické, tak i na průmyslové půdě. Stáže probíhají pod dozorem mentorů – špiček ve svých oborech a studenti mají během nich možnost učit se od těch nejlepších a také si vyzkoušet práci v těch nejmoderněji vybavených laboratořích i u předních technologických společností.

Již nyní se mohou studenti hlásit na celou řadu stáží, které jsou nabízené jak v českém tak i anglickém jazyce, centrum je tedy otevřeno i studentům ze zahraničí.

Více informací i kompletní nabídku stáží najdete na www.centrumradius.cz

Centrum Radius představuje ve video rozhovoru jeho hlavní koordinátor, Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV.