Na stáži můžete nechat volný průchod svým nápadům

Yongpan Fu je stážista NCK MATCA – centra fungujícího v rámci Fyzikálního ústavu jehož posláním je transfer technologií do průmyslové oblasti. Zabývá se zde tématy, která jsou mu blízká, a která se velmi úzce dotýkají i jeho studia na pražském ČVUT – AI, machine learning a data maitenance.

Co vám stáž v Centru Radius dává?

Jak všichni víme, stáže jsou pro studenty, kteří se chtějí připravit na budoucí povolání, vždy velmi důležité. Obzvláště v Centru Radius jsou stáže více orientované na samotný výzkum, takže člověk může nechat volný průchod svým nápadům, které ve výzkumu hrají důležitou roli. Zkušenost s touto roční stáží mi umožnila pocítit, jak funguje opravdová kariéra výzkumníka, naučit se, jak vycházet s kolegy a především to, jak se stát opravdovým profesionálem. 

Proč jste rád, že jste se na stáž přihlásil?

V první řadě proto, že v Centru Radius jsou projekty, v rámci kterých můžu aplikovat své znalosti a dovednosti a tudíž si připadat užitečně. Zadruhé proto, že kdykoli dosáhnu nějakého pokroku, i minimálního, vedoucí je vždy potěšen, když mu do detailu sdělím, jak jsem k danému pokroku došel, jak to funguje a následně mě podpoří v dosahování vyšších cílů.

Jak se Vám pracuje v rámci vašeho nového týmu?

Dobrý tým je vždy ten, kde si lidé navzájem pomáhají, když někdo potřebuje vyjít s něčím vstříc. Mám štěstí, že tu mám kolem sebe milé a srdečné kolegy. Zároveň mi komunikace s nimi o mezioborových dovednostech pomáhá dále řešit problémy z práce.