Kde jsme se potkali na jaře?

Během jarních měsíců jsme se setkávali s talentovanými studenty, kteří by mohli být našimi budoucími stážisty v Centru Radius. Společně jsme se účastnili významných akcí pořádaných univerzitami, které přinášely nezapomenutelné zážitky.

Na akci s názvem Ulov mě na Jaderce, která proběhla koncem března, jsme oslovili nadějné studenty ČVUT, zejména z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Samozřejmě jsme však nabízeli také stáže v rámci dalších blízkých oborů. Naše nabídka zahrnovala širokou škálu příležitostí jak v rámci Akademie věd, tak i mimo ni.

Druhou jarní akcí letošního roku byly Dny firem na Matematicko-fyzikální fakultě. V samotném srdci dubna jsme se sešli v nádherném prostředí trojského areálu MFF UK. Zde jsme byli svědky obrovského zájmu studentů o naše nabízené pozice.

Ohromný zájem, který jsme zaznamenali na obou akcích, jednoznačně potvrzuje, že kombinace stáží v akademickém prostředí a v soukromém sektoru je pro mladé lidi velmi atraktivním a perspektivním směrem.