Stážisté na návštěvě v Centru HiLASE

Dva španělští studenti, kteří v rámci Centra Radius absolvují své tříměsíční stáže u našich partnerů z Cardam Solution se podívali do prostor laserového Centra HiLASE v Dolních Břežanech.

Studenti se stáží účastní v rámci svého programu Erasmus+.

Centrum HiLASE je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR. Jde o špičkové výzkumné centrum, jež propojuje excelentní vědecké výsledky s požadavky průmyslu, a tím poskytuje inovativní laserové technologie a řešení přinášející přímý užitek pro ekonomiku i společnost.

CARDAM je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti aditivních technologií, pokročilých matematických výpočtů a simulací, digitalizace a návrhu nových produktů. Jako společný projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, České zbrojovky a.s. a slévárny Beneš a lát, spolupracuje CARDAM také s Centrem HiLASE. Společně propojujeme vědu a průmysl, například v projektu B4I.