Obor: Technologie

Využití 4D STEM pro mapování lokálních deformací

4D STEM je pokročilá metoda transmisní elektronové mikroskopie, při níž se pro každý jednotlivý obrazový bod současně zaznamenává 2D difrakční obrazec. Analýzou těchto obrazců je pak možné získat velké množství informací o fázovém složení, krystalografické orientaci i prostorovém rozložení mikroskopických deformací. Během stáže se student/ka seznámí se základy sběru dat pro 4D STEM a následně…

Celý popis

Unlocking the Potential of 2D Materials

Are you fascinated by the potential of emerging 2D materials and their diverse applications across various fields? Join us in exploring the extraordinary features of these materials and unlocking their full potential! At our lab, we focus on the tuning of the properties of 2D materials to optimize their performance for specific applications. One of…

Celý popis

Aplikace molekulární dynamiky v materiálovém výzkumu

Molekulární dynamika (MD) je počítačová simulační metoda, která popisuje pohyb atomů a molekul. Nejčastěji se trajektorie atomů a molekul určují numerickým řešením Newtonových pohybových rovnic pro systém interagujících částic, kdy síly mezi částicemi a jejich potenciální energie se často počítají pomocí meziatomových potenciálů nebo molekulárně mechanických silových polí. Metoda se používá především v chemii, fyzice, nauce…

Celý popis

Self-cleaning surfaces by laser micro and nanostructuring

The optimal combination of surface topography and chemistry will result in superhydrophobic properties on hard-to-process materials. These properties will be further tested for self-cleaning behavior by the fast camera and image analysis. The candidate will learn the basics of laser technology, learn general information about other technologies. The student will work on literature research and…

Celý popis

Laser nanostructuring for medical applications

State-of-the-art multi-beam and beam-shaping techniques will be utilized for the development of functional surface micro and nanostructures. These structures will be evaluated with respect to anti-bacterial or anti-microbial properties and cell growth. The candidate will learn the basics of laser technology, learn general information about other technologies. The student will work on literature research and…

Celý popis

Advanced glass processing and functionalization

Advanced microscopic and diffraction or interference optical systems will be used for micro-drilling and cutting of glass and similar materials. In addition, functional micro and nanostructures will be developed for anti-reflection, superhydrophobic or oleophobic properties. Optical, SEM, and AFM analysis will be performed for the determination of optimal processing window and analysis of surface topography.…

Celý popis

Complex shape micromachining

Advanced micromachining strategies for processing in 3, 4 and 5 axis combined with galvanometric scanners. The candidate will learn the basics of laser technology, learn general information about other technologies. The student will work on literature research and laboratory experiments. They will get acquainted with diagnostic devices. Počet volných míst pro téma / Number of…

Celý popis

Influence of laser beam size and wavelength in the determination of LIDT

The laser-induced damage resistance of large optical components remains an important limitation for the maintenance costs, reliability, and further development of high-energy laser systems. Traditionally, the laser-induced damage thresholds (LIDT) are performed on small samples and using small laser beam sizes (usually limited by the laser output), but these test results tend to be quite…

Celý popis