Obor: Plasma Physics

Výroba a analýza nanostruktur, vývoj systému pro defektoskopii

Budete mít jedinečnou příležitost osvojit si nové metody přípravy nanostruktur a také pracovat s pokročilými přístroji pro analýzu, jako je např. SEM, AFM, konfokální mikroskop, profilometr, interferometr a další. Kromě seznámení se s výrobními a analytickými technikami budete mít také příležitost podílet se na vývoji systému pro defektoskopii tenkých vrstev na křemíkových destičkách. Tento zajímavý projekt…

Celý popis

Materials engineering placement I

Student would improve an existing device for custom metal coating deposition by finding optimal parameters for the deposition process. This would require coating deposition experiments, collecting the results and adjusting the deposition system setup to improve the coating structure quality. As a result, the student will gain solid understanding of plasma coating processes. This project might develop into a bachelor’s/master’s project.

Celý popis

Diagnostika reaktivního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy při depozici vrstev s antivirovým efektem

V rámci vypsané stáže, se student zapojí do výzkumu plazmatických depozic krystalických CuFeO2 vrstev s antivirovým efektem. Pro depozice CuFeO2 vrstev je použita metoda reaktivního pulzního magnetronového naprašování s přídavným vysokofrekvenčním induktivně vázaným plazmatem pracující v rezonanci elektronové cyklotronové vlny.  Klíčovým úkolem bude provádět diagnostiku reaktivního depozičního plazmatu pomocí planární vysokofrekvenční sondy (RF sonda) přímo při depozici tenké vrstvy.…

Celý popis