Obor: Elektronová mikroskopie

Využití 4D STEM pro mapování lokálních deformací

4D STEM je pokročilá metoda transmisní elektronové mikroskopie, při níž se pro každý jednotlivý obrazový bod současně zaznamenává 2D difrakční obrazec. Analýzou těchto obrazců je pak možné získat velké množství informací o fázovém složení, krystalografické orientaci i prostorovém rozložení mikroskopických deformací. Během stáže se student/ka seznámí se základy sběru dat pro 4D STEM a následně…

Celý popis

Materiály pro efektivní skladování vodíku

Efektivní ukládání vodíku je výzvou budoucnosti. Cílem této práce bude především příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat a případně pomoc s jejich zpracováním. Současně se také student seznámí s prací na elektronovém mikroskopu. Skupina struktury fází a termodynamiky: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-struktury-fazi-a-termodynamiky Počet volných míst pro téma: 1

Celý popis

Vyhodnocování a grafické zpracování topografie povrchu kovových materiálů po aplikaci erozního působení pulsujícího nebo abrazivního vodního svazku

V rámci spolupráce s ústavem Geoniky pracujeme na modifikaci konvenčního kontinuální vodního proudu na proud pulsní. Pulsní proud je mnohem účinnější, co se týče úběru materiálu nebo povrchové modifikace ve srovnáním s proudem kontinuálním. Během stáže se uchazeč seznámí s principy pozorování interakce vodního proudu s povrchem různých materiálů při různých parametrech vodního proudu. Hlavní…

Celý popis

Testování pokročilých nanomateriálů pro ochranu životního prostředí

Rádi byste uplatnili své znalosti fyziky/chemie v oblasti ochrany životního prostředí? Zajímá Vás, jak přeměnit nebezpečné skleníkové plyny na užitečné palivo? Přidejte se k nám a naučíme Vás testovat nejpokročilejší nanočástice v elektronovém mikroskopu a foto-reaktoru.  Odhal vliv struktury nanočástic na jejich fotokatalytickou aktivitu!  Vhodné pro studenty inženýrství, fyziky či chemie.    Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, odděleni…

Celý popis