Kontaktní formulář

  Mám zájem o stáž

  Údaje o stáži

  Údaje o studentovi
  CV (max. 10 MB) *

  Vyberte soubor (maximální velikost: 10 MB)
  Nahrát soubor

  Souhlas – evidence osobních údajů za účelem nabídky stáže *

  Souhlasím s tím, aby mě správce údajů Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, evidoval jako uchazeče o vhodné stáže a informoval mě o nich, a proto dále zpracovával mé osobní údaje uvedené v životopise a dalších mnou poskytnutých materiálech pro účely evidování mé osoby a nabízení stáží. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům instituce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas uděluji na dobu 1 roku.

  Dále jsem si vědom svého práva kdykoli písemně tento udělený souhlas odvolat na kariera@fzu.cz.

  Pro další informace o zpracování mých údajů se mohu obrátit na správce na adrese gdpr@fzu.cz.