Výroba a analýza nanostruktur, vývoj systému pro defektoskopii

Budete mít jedinečnou příležitost osvojit si nové metody přípravy nanostruktur a také pracovat s pokročilými přístroji pro analýzu, jako je např. SEM, AFM, konfokální mikroskop, profilometr, interferometr a další. 
Kromě seznámení se s výrobními a analytickými technikami budete mít také příležitost podílet se na vývoji systému pro defektoskopii tenkých vrstev na křemíkových destičkách. Tento zajímavý projekt bude zahrnovat použití moderního vybavení a technologií od navrhování jednotlivých částí a práci s 3D tiskem, až po vývoj softwaru.

Garant stáže: Bc. Martina Ondříšková, Bc. Jáchym Podstránský

Počet volných míst pro téma: 1

Pokračovací téma

Jazyk: čeština / angličtina

Lokalita: Brno